บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

CEN ถือหุ้น

                94.25%

ลักษณะธุรกิจ

                ผู้ให้บริการออกแบบและขึ้นรูปงานโลหะ สำหรับการก่อสร้าง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง

ปีที่ก่อตั้ง

                2553

ทุนจดทะเบียน

                150,000,000 บาท

ที่อยู่

                543/4 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์

                0 3834 0104