บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

CEN ถือหุ้น

                74.26%

ลักษณะธุรกิจ

                ผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบเส้นเดี่ยว และตีเกลียวลวดเชื่อมไฟฟ้าและลวดสปริง

ปีที่ก่อตั้ง

                2531

ทุนจดทะเบียน

                450,000,000 บาท

ที่อยู่

                900/14 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

                0 2682 6328
                www.rwi.co.th  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)