บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

CEN ถือหุ้น

                69.83%

ลักษณะธุรกิจ

                ผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบเส้นเดี่ยว และตีเกลียวลวดเชื่อมไฟฟ้าและลวดสปริง

ปีที่ก่อตั้ง

                2531

ทุนจดทะเบียน

                318,182,593 บาท

ที่อยู่

                1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

                0 2049 1001-4
                www.rwi.co.th  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)