บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

CEN ถือหุ้น

                99.99%

ลักษณะธุรกิจ

                ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดิน

ปีที่ก่อตั้ง

                2553

ทุนจดทะเบียน

                150,000,000 บาท

ที่อยู่

                900/14 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

                0 2682 6328  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)