บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

CEN ถือหุ้น

                39.76%

ลักษณะธุรกิจ

                ผู้ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงรายแรกของประเทศไทย และเสาโทรคมนาคมรวมถึงเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

ปีที่ก่อตั้ง

                2510

ทุนจดทะเบียน

                1,907,119,713 บาท

ที่อยู่

                สำนักงานพระราม 3 เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

                0 2049 1041-3
                www.uwc.co.th  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)