บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

CEN ถือหุ้น

                37.61%

ลักษณะธุรกิจ

                ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคม และให้เช่าเสาโทรคมนาคมในต่างประเทศ

ปีที่ก่อตั้ง

                2510

ทุนจดทะเบียน

                7,537,942,589.10 บาท (ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)

ที่อยู่

                สำนักงานพระราม 3 เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

                0 2049 1041-3
                www.skytower.co.th