บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

CEN ถือหุ้น

                39.23%

ลักษณะธุรกิจ

                ผู้ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงรายแรกของประเทศไทย และเสาโทรคมนาคมรวมถึงเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

ปีที่ก่อตั้ง

                2510

ทุนจดทะเบียน

                1,907,119,713 บาท

ที่อยู่

                สำนักงานพระราม 3 900/7 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

                0 2682 6345
                www.uwc.co.th  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)