บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด

CEN ถือหุ้น

                99%

ลักษณะธุรกิจ

                ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน

ปีที่ก่อตั้ง

                2548

ทุนจดทะเบียน

                484,000,000 บาท

ที่อยู่

                900/7 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

                0 2682 6345
                www.enesol.co.th  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)